Opinionsundersökningar

OpinionJust nu duggar opinionsundersökningarna tätt. Ja, de formligen står som spön i backen. Från att en gång i månaden ha upplyst oss om oipinionsläget servar opinionsinstituten oss med aktuella siffror varje dag. Varje gång blir det lika svarta rubriker och stora växlar dras på en tiondels upp- eller nedgång.

Men man kan fråga sig vilken kvalité det på undersökningarna. Nu när siffror ska levereras varje dag handlar det inte om en undersökning per dag utan snarare om en enda lång undersökning. De flesta har ett underlag på ca 1000 personer men hinner bara fråga 250 personer per dag. Alltså anväder de siffrorna från de senaste fyra dagarna när de sumerar ”dagens” siffror. Tre fjärdedelar av alla undersökningar vi ser har vi alltså sett förut!

Många institut gör dundertabben att inte offentliggöra väsentlig information om undersökningen. Jag tycker det vore lag, eller i alla fall god vetenskaplig journalistisk kutym att vid i anslutning till varje redovisning av en opinionsundersökning också redovisa:

  • Vilken fråga som använts (Det är stor skillnad på ”vilket parti skulle du rösta på idag” och ”vilket parti gillar du mest i rikspolitiken”)
  • Hur många intervjupersoner som ingått i studien.
  • Hur stort bortfallet var.
  • När undersökningen gjordes.

Jag valsade runt åtskilliga minuter på TEMOs hemsida häromdagen bara för att få reda på vilken fråga de använt i en undersökning. Tyvärr fick jag gå därifrån tomhänt.

Vill du läsa mer kan du läsa Lennarts blogg som belyser saken på ett bra sätt. Annars kan du ta en titt på ett extraarbete i en metodkurs som jag skrev en gång (och i skrivande stund inte fått rättat).

Andra bloggar om: , ,

Publicerat augusti 22nd, 2006. Trackback: trackback

Comments are closed.