karnkraftbakat.jpgOm folkpartiet var det de säger att de är, nämligen socialliberaler skulle jag mycket väl kunna tänka mig att rösta på dem. Men de lyckas alltid förlora min röst i sakfrågorna. (Och underligt nog verkar det alltid vara Janne Björklund som kommer med förslagen) Tidigare har jag huggit på dem för deras utspel om skolan och terrorism. Nu är det dags för energifrågan.

De kommer, enligt DN i händelse av borgerlig regering kräva att barsebäck återstartas och kanske bygga nya kraftverk. Snacka om att backa in i framtiden. Inget av de grundläggande argumenten har, som Björklund gärna vill tro, förändrats sedan vi bestämde oss för att avveckla kärnkraften. Den är fortfarande dyr, farlig och onödig.

Det är egentligen inte marknadsekonomiskt lönsamt att driva ett kärnkraftverk. Anledningen att det över huvudet taget går beror på att vi har en atomansvarighetslag (eller snarare oansvarighetslag) som begränsar kraftbolagens skadeståndsansvar till en viss summa som är en spottstyver av vad ett havreri skulle kosta. Om kraftbolagen skull vara tvugna att försäkra sina anläggningar precis som alla andra skulle premien bli så dyr att det skulle bli omöjligt att driva kärnkraftverk.

Trots att teknikutvecklingen tagit stora steg sedan 80-talet finns fortfarande riskerna med kärnkraften kvar. De olyckor som hänt i världen har inte berott på tekniska brister utan på den mänskliga faktorn. Och jag tror inte att svenska kärnkraftstekniker är omänskligare än ryska, amerikanska eller spanska dito. Det är inte bara olycksrisken som gör kärnkraften farlig. Den ger också obönhörligen upphov till farligt avfall som vi faktiskt inte vet vad vi ska göra med!

Många kärnksraftsanhängare verkar tro att kärnkraften ska ersättas med sol-, och vindkraft. Men då letar de efter lösningen på energiproblemet i fel ända av kraftledningen. Det är inte i producentledet lösningen finns utan i konsumentledet. Svenske konsumerar i runda slängar dubbelt så mycket som snitteuropén. Det finns med andra ord stora effektivitetsvinster att göra. Bara genom att främja alternativa sätt att värma hus och att tilläggsisolera i högre grad skulle vi kunna minska vårt energibehov rejält (utan att spä på växthuseffekten dessutom)

Ny energieffektiv teknik dyker upp då regeringen är tydlig med kärnkraftsavvecklingen. Skulle avvecklingen avbrytas förvinner också incitamenten för att utveckla framtidens energisystem.

Jag får tydligen vänta lite till innan jag får höra Björklund säga något modernt och klokt. Vem vet, en dag kanske han säger något socialliberalt?

Läs vad andra skriver om:

7 kommentarer

Publicerat 10 november, 2005 klockan 23:07.